Ara
Fırat Üniversitesi Araştırma Dekanlığı

Misyon

Fırat Üniversitesi’nin Araştırma üniversitesi niteliğine sahip olması, ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme çalışmalarıyla diğer üniversitelerle rekabet edebilmesi ve üniversitemizde Ar-Ge kültürünün yaygınlaşmasının sağlanması için faaliyetler gerçekleştirmektir.

21.09.2022 11:41

Hızlı Erişim