Ara
Fırat Üniversitesi Araştırma Dekanlığı

Vizyon

Üniversitemizde çok disiplinli ve disiplinler arası araştırma, geliştirme, inovasyon ve ürün odaklı çalışmaları teşvik etmek, araştırma geliştirme alanındaki stratejik ve öncelikli hedeflerin geliştirilmesi, tüm iç ve dış paydaşlarla Ar-Ge odaklı işbirlikleri oluşturmak, üniversite ve sanayi arasında birleştirici bir rol üstlenmek ve üniversitedeki tüm birimlerin ve personelin faaliyetlerinin araştırma odaklı izlenmesi ve değerlendirilmesidir.

21.09.2022 11:41

Hızlı Erişim