Ara
Fırat Üniversitesi Araştırma Dekanlığı

Faaliyet Raporları / Stratejik Planlar

Temel Faaliyetler

 • Üniversitedeki bütün birimlerin ve personellerin Ar-Ge çalışmalarının veya Ar-Ge’ye etki edecek çalışmaların izlenmesi ve performanslarının ölçülmesi, bu performansların değerlendirilerek araştırmacılara teşvikler oluşturulması açısından kriterler üretmek,
 • Bireysel performansların yaygınlaşmasının sağlanması,
 • Akademik yayın, proje, konferans, tez ve diğer çalışmalardaki üretkenliğin artırılması,
 • Çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmaların artmasının sağlanması
 • Yerel, ulusal ve uluslararası yayın, proje ve sanayi işbirliklerinin sistematik olarak iyileştirilmesi,
 • Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerden potansiyelleri ölçüsünde maksimum şekilde Ar-Ge odaklı yararlanılmasını sağlamak,
 • Üniversitede potansiyel olarak Ar-Ge çalışması yapabilecek tüm personele ulaşmak ve aktifleşmelerini sağlamak,
 • Tüm yabancı uyruklu öğrencilerden çok yönlü çalışmalar üretilmesini ve ülkeleri ile işbirlikleri oluşturulmasını sağlamak,
 • Her 6 ayda bir faaliyet raporları ve Ar-Ge odaklı öneriler oluşturarak Rektörlüğe sunmak, Üniversitenin hedeflerine ve önceliklerine göre Ar-Ge, İnovasyon, Girişimcilik ve Ürün odaklı kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarını hazırlamak,
 • Ar-Ge alanında tanıtım faaliyetleri, toplantılar, çalıştaylar ve bilimsel seminerler düzenlemek,
 • Üniversitemizdeki araştırmacıların kabiliyetlerinin analiz edilerek, buna göre kişilere daha uygun olan Ar-Ge çalışmalarına yönlendirmek,
 • Ar-Ge çalışmalarının Fen, Mühendislik ve Teknoloji bölümleri dışındaki özelliklere eğitim ve sosyal bilimlere yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Ar-Ge odaklı çok yönlü eğitimler düzenlemek, Araştırma ve uygulama merkezlerinin faaliyetlerinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Öğrenci kulüplerinin araştırma odaklı çalışmalara yönlendirilmesi,
 • Yüksek okul ve meslek yüksek okullarındaki potansiyel araştırmacıların verimliliğinin artırılması,
 • Özellikle bölge üniversiteleri başta olmak üzere diğer üniversitelerle işbirliklerinin artırılması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen Araştırma Merkezi bulunan firmalarla işbirlikleri oluşturulması,
 • Kamu kurumlarındaki araştırma merkezleri ile işbirliklerinin oluşturulması,
 • Öncelikli alanlarda yapılacak çalışmaların etkinliğinin artırılması,
 • Özellikle diğer üniversitelerdeki öğrenciler için Ar-Ge Odaklı Staj Programı imkanları geliştirilmesi
 

 

21.09.2022 11:41

Hızlı Erişim